Gaetano Toffali – Frasi d’Amore

Tu sei il parametro. Io avanzo a centimetri.

Aforismi